DOKUMENTY I REGULAMINY

STATUT SZKOŁY


Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły

Regulamin konkursu na najlepszego sportowca Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO